100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce – konferencja międzynarodowa

Przedstawicielka Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Amicus uczestniczyła w 2-dniowej międzynarodowej konferencji pt. 100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce (1921-2021), która odbyła się na Uniwersytecie Szczecińskim. Dla naszej organizacji, od ponad roku intensywnie przygotowującej się do uruchomienia Nadgoplańskiego Uniwersytetu Ludowego było to szczególne wydarzenie, gdyż stanowiło świetną okazję do spotkania Więcej…

Co to jest Akademia Świadomego Obywatela❓

Co to jest Akademia Świadomego Obywatela? To autorski projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus oraz Nadgoplański Uniwersytet Ludowy od 10 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021. Jaki jest cel Akademii Świadomego Obywatela Wzmocnienie i rozwój kompetencji obywatelskich, tak, aby mieszkańcy lokalnych społeczności byli przygotowani do skutecznego i Więcej…

Aktywni Seniorzy 2020

Uczestnicy projektu Aktywny Senior przeżyli fajną przygodę, uczestnicząc w nagraniu filmu o … aktywnych seniorach. Opowiadali o tym, ile radości w ich życie wnosi działalność w organizacji pozarządowej. O tym jak ważna jest dla nich Kruszwica, miejsce, w którym żyją. Jak dbają o środowisko naturalne.To ważne, aby móc realizować swoje Więcej…

Nowa inicjatywa – Nadgoplański Uniwersytet Ludowy

Z inicjatywy Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Amicus w Kruszwicy powstaje Nadgoplański Uniwersytet Ludowy pod patronatem św. Franciszka z Asyżu jako placówka edukacji nieformalnej (pozaszkolnej). W ramach Nadgoplańskiego UL prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla osób dorosłych (pełnoletnich), zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (lifelong learning), przygotowujące do osiągania sukcesów Więcej…

Starter Obywatelski

Cykl zajęć edukacyjnych służących rozbudzeniu wśród dzieci i młodzieży powiatu inowrocławskiego wrażliwości na przyrodę i poczucia odpowiedzialności za środowisko. Warsztaty przyrodnicze odbyły się z inicjatywy Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Amicus, oraz Fundacji Klub Blue, w ramach akcji jubileuszowej z okazji 10-lecia Kujawsko-Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Wpisują się w zakres edukacji Więcej…

Akcja Czyste Gopło

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus wspólnie z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia i Gminą Kruszwica, promuje postawy odpowiedzialności za środowisko. Kruszwiccy seniorzy uczestniczący w projekcie Aktywny Senior realizowanym przez Amicusa z rządowego programu ASOS, przygotowali się do wysiania na terenie Półwyspu Potrzymiech miododajnych roślin (nasiona roślin, od lat rosnące nad Gopłem, pochodziły Więcej…

Masz wpływ!

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus w Kruszwicy przeprowadziło edukacyjną akcję społeczną „Masz wpływ!”. – Przez nasze wspólne, aktywizujące lokalną społeczność działania, chcemy pokazać, że każdy kto chce, może mieć wpływ na otaczającą przyrodę – podkreśla Dorota Pronobis, prezes Stowarzyszenia. – Człowiek, przez lata eksploatując otaczającą przyrodę – gospodarczo, przemysłowo, społecznie, Więcej…

Aktywny Senior

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus realizuje projekt pt. Aktywny Senior, służący rozwojowi kompetencji i kształtowaniu postaw aktywnego uczestnictwa mieszkańców 60+ miasta i gminy Kruszwica w kreowaniu życia społecznego w przestrzeni publicznej oraz kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę Więcej…

MAŁY KROK. WIELKA ZMIANA

to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus od 01.01.-30.11.2020 r., wspierającego rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatu inowrocławskiego. Jeśli: chcecie pozyskać/poszerzyć wiedzę nt. przedsiębiorczości społecznej jesteście zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej, łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne chcecie z innymi przedsiębiorcami społ. działać na zasadzie współpracy/kooperacji i Więcej…