Mały krok. Wielka zmiana.

W ramach projektu oferujemy, m.in. cykl szkoleń edukacyjno-rozwojowych zwiększających kompetencje w zakresie przedsiębiorczości społecznej, indywidualne konsultacje, coaching dla liderów, scenariusze warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, przygotowanie do powołania klastra PES powiatu inowrocławskiego.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus od 01.01.-30.11.2020 r.