Nasza Historia

Historia działalności

Instytut Dziedzictwa Kruszwicy to organizacja non-profit, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 22 stycznia 2010 r. Naszym głównym celem jest odkrywanie, utrwalanie i promocja dziedzictwa kulturowego ziemi kruszwickiej, a także upowszechnienie idei przedsiębiorczości i aktywności społecznej, sprzyjających lokalnemu rozwojowi.

Z inicjatywy członków Instytutu Dziedzictwa Kruszwicy odbyły się konferencje „Społeczeństwo aktywne” oraz „Społeczeństwo obywatelskie” z udziałem m.in. prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, twórcy Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, naukowców, samorządowców i działaczy społecznych. Instytut był także współorganizatorem debaty społecznej pn. „Rewitalizacja szansą na drugą młodość miasta” z udziałem wybitnych architektów miejskich i specjalistów w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektu pn. „W poszukiwaniu tożsamości” odbył się cykl wykładów historycznych prowadzonych przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na temat dziejów Kruszwicy. Zakończyło go widowisko historyczne pn. Wjazd króla Kazimierza Wielkiego do Kruszwicy  wg scenariusza historyka Piotra Olubińskiego, wiceprezesa Instytutu Dziedzictwa Kruszwicy, z udziałem kruszwickiej młodzieży z ZSP im. K. Wielkiego, SP nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego, a także dzieci z Przedszkola nr 3 w Kruszwicy. Gościnnie wystąpiła grupa rekonstrukcyjna z Bydgoszczy oraz chór i zespół muzyki dawnej „Inovroclaviensis”.  Za realizację projektu nasze stowarzyszenie otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”.

Członkowie i sympatycy Instytutu w ramach projektu pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu m.in. komunikacji interpersonalnej i społecznej, fundraisingu, liderstwa. Wspólnie z Kruszwicką Szkołą Realną zorganizowany został kurs nauki języka angielskiego, a z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną warsztaty obsługi komputera i internetu. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  FIO 2011 dwadzieścia kruszwiczanek uczestniczyło w cyklu szkoleniowym pn. „Asertywna komunikacja – pierwszy krok wyrównywania szans kobiet w uczestnictwie w życiu publicznym”. W Kruszwicy, z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Kruszwicy, odbyła się debata pn. Ekonomia społeczna szansą dla środowiska lokalnego.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w jubileuszu  700. urodzin króla Kazimierza Wielkiego, które odbyły się w Kowalu, a ponadto wręczeniu ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Kościelskich w Miłosławiu (ród Kościelskich wywodzi się spod Kruszwicy), konferencji prasowej podsumowującej realizację projektu pn. „Goplańskie dziedzictwo kulturowe  i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu”.

Członkowie Instytutu uczestniczą w krajowych i międzynarodowych wymianach, konferencjach i seminariach poświęconych m.in. ekologii, rozwoju młodzieży, integracji wielokulturowej. Jako wolontariusze przebywali w Argentynie, na Dominikanie, Francji.

W chwili obecnej Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju AMICUS, jest kontynuacją Instytutu Dziedzictwa Kruszwicy.