Dialog Pokoleń

Dialog Pokoleń to projekt edukacyjny dla seniorów 60+ miasta i gminy Kruszwica, który realizuje Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju AMICUS z siedzibą w Kruszwicy w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym nr 3 w Kruszwicy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Kruszwickiej Szkole Realnej, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kruszwicy.

Zadanie publiczne realizowane jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Inne informację nt. projektu możesz znaleźć na FB

fb