Czym jest Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus ?

Czym jest Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus ?

Instytut Dziedzictwa Kruszwicy to organizacja non-profit, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 22 stycznia 2010 r. Naszym głównym celem jest odkrywanie, utrwalanie i promocja dziedzictwa kulturowego ziemi kruszwickiej, a także upowszechnienie idei przedsiębiorczości i aktywności społecznej, sprzyjających lokalnemu rozwojowi. W 2015 roku Instytut Dziedzictwa Kruszwicy, zmienia swoją nazwę na Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju AMICUS

Aktualności