Działania na rzecz poprawy czystości jeziora Gopło

Przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się w Parlamencie Europejskim w Brukseli z pracownikami Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z europosłem Januszem Zemke oraz pracownikami Komisji Europejskiej, by rozmawiać o możliwości pozyskania środków europejskich na poprawę czystości jeziora Gopło

Stowarzyszenie zawarło z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Jacka Woźnego, umowę w zakresie wspólnych działań obejmujących, m.in. wspieranie rozwoju hydrologii i ochrony wód, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz inicjatyw dydaktycznych i badawczych, wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, transferu technologii, komercjalizacji, współdziałania i wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu grantów krajowych i zagranicznych

Amicus był inicjatorem i współorganizatorem warsztatów edukacyjnych pn. EKO-GOPŁO – Ekologia i zagrożenia dla jeziora Gopło, które odbyły się w Kruszwicy w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia z udziałem pracowników naukowych i specjalistów w zakresie badania, rewitalizacji i zarządzania drogami wodnymi oraz lokalnej społeczności

Ostatnio we współpracy m.in. z pracownikami ZT Kruszwica i Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia opracowana została broszura pn. Szanse i zagrożenia dla jeziora Gopło – zbiór informacji

Wierzymy, że również nadgoplańskie samorządy tj. Rady Miast, Gmin i Powiatów przyłączą się do wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy czystości Gopła w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i tworzenia nowych miejsc pracy.